NO.86

瑞德(台南→高雄)

身高: 177
體重: 72
年齡: 28
開朗健談
笑容洋溢
杏林也瘋狂
  • 山根Gay Spa∥Shangan Man Spa
  • 山根Gay Spa∥Shangan Man Spa
  • 山根Gay Spa∥Shangan Man Spa
  • 山根Gay Spa∥Shangan Man Spa
  • 山根Gay Spa∥Shangan Man Spa
  • 山根Gay Spa∥Shangan Man Spa
- 詳細介紹 -


我的預約時間
- 有外出限捷運附近、有四手服務 -
以下時間為開始預約時間~最晚預約時間
9/23 (一) 18:00 21:00